GRUP EĞİTİMLERİ

KELEBEK ETKİSİ EĞİTİMİ

KELEBEK ETKİSİ, Özgüven-Özdeğer-Özsaygı kavramımızı, geçmişin olumsuz izlerinden 
temizleyerek, olması gereken haline dönüştürdüğümüz bir grup çalışmasıdır.
Her insan, kendi varoluşunu gerçekleştirmek üzere dünyaya gelir. Varoluşumuzu gerçekleştirmede, en büyük engelimiz zihinsel şartlanmalardır.
Zihnimize format atarak, kendimize hizmet eder hale getirmek üzere hazırladığım bu eğitimde,
 
KİMLİKLERİMİZ 
İLİŞKİLERİMİZ
ÖZGÜVEN
ÖZDEĞER
ÖZSAYGI
YAŞAM ALGIMIZ
KİŞİSEL GÜCÜMÜZDEN BESLENME
OSHO-İKİNCİ DOĞUM ÇALIŞMASI
ERİL-DİŞİL ENERJİ DENGESİ
DİŞİL ENERJİ ( YARATIM ENERJİSİ) AKTİVASYONU
SİNERJİMİZİ YÖNETME
YAŞAM ÇARKIMIZI DÜZENLEME

Konu başlıklarıyla içsel yolculuğumuzu  gözlemleyerek, varoluşumuzun hediyesi olan SİMYACIMIZI uyandırıyoruz. 
Bu eğitim, kendi yaşam kalitesini yükseltmek, varoluşunu keşfetmek, yaşamında iyileştirmeler yapmak isteyen herkese uygundur. Zihin ve bilinçaltını formatlayarak, özünüzdeki  orjinal Siz'le buluşmanızı sağlar.
Grup eğitimi, minimum 12 kişi ve üzerine verilmektedir.
Haftada 1 gün 2 saatlik eğitim. 
Toplam süresi 16 haftadır.


 BAYKUŞUN KANATLARI EĞİTİMİ
 
Bu eğitim, kendi simyacısını uyandırmış olanlar, kendi ışığıyla aydınlanmak isteyenler için hazırladığım bir disiplindir. Kapalı grup çalışmasıdır. Kelebek Etkisi eğitimini almış olanlar katılabilirler. İleri seviyedir.

 KONU BAŞLIKLARIMIZ
Alan Açma
Alan Koruma
Alan Yaratma
Kendi Şifamızı Yaratma
Simya Uygulamaları

Özel bir çalışma olması nedeniyle, kişi sayısı ve süresi katılımcılardaki açılıma göre belirlenmektedir.