Merhaba,

Bir eğitimci olarak, eğitim gibi dünyanın en kadim insan yetiştirme biçimine, ülkemizin saygın eğitim kurumlarında yöneticilik ve danışmanlık yaptığım yıllarda, sistemin tüm katmanlarıyla çocuklarımızı nasıl körelttiğine, cehennemi yaşayarak tanık oldum. Çünkü, insanların nasıl köreltildiğini görmek, içimde bir cehennem duygusu oluşturuyordu. Binlerce ailenin yaşam biçimleri, ilişkileri, inançları ve algı biçimleri benim en büyük gözlem saham ve laboratuvarım oldular. Bu durum, yaşam yolculuğumda, kendimi bu dünyaya yabancı hissetmekle başlayan, “Burada ne arıyorum ki sorumun, cevap arayışını daha da güçlendirdi.

İnsandaki sınırsız potansiyelin, çocukluktan itibaren edinilen koşullanmalarla birlikte, yenilenmiş gibi görünüp temelinde hiç yenilenmeyen eğitim sisteminin içinde nasıl yok olduğunu görmek;

Aileler ile çocukları arasında yaşanan çatışmaları görmek…

Bu sistemin, çocuklarımızı özgüvenden uzak sadece rekabete ve ezbere dayalı bir sisteme gönüllü kurban hazırlamaktan başka bir amaca hizmet etmediğini görmek…

Kendi anlamlarını ve var olma nedenlerini unuttuklarına, özlerinden, kendileri olma yolundan nasıl uzaklaştıklarına şahit olmak bir eğitimci için, kitaplarda tarif edilen cehennem ateşinde yanmaya benzer.

Bu ateşten bir gül bahçesi çıkarmaksa ancak eğitim sisteminde kökten bir reformla ve bireysel olarak kendi zihnimizin labirentlerinden çıkarak, kendi gerçekliğimizi yeniden keşfetmekle mümkündür.

Çünkü kendimin, burada var olma nedenimi arama yolunda, Tasavvufla birlikte, Budizm, Şamanizm, Musevilik, Hristiyanlık gibi inanç sistemlerini araştırıp, tamamlayıcı sağlık ve kişisel gelişim alanlarında da birçok eğitimlere katılırken, aslında tek isteğimin Dünya nüfusunda bir sayı olmanın ötesindeki gerçeğimizi bulmak olduğunu biliyordum.

Kendi gerçeğimize keşif yolculuğunda, kalbin en derin arzusu benim ilgi alanım. 

Kalbimizdeki en derin arzuya dokunurken, özümüzdeki potansiyelin doğmasına vasıta olmayı ümit  ediyorum.

Ben, yaşamını her an yeni bilgiler öğrenmek için kullanan, öğrendiklerini ve tecrübelerini paylaştıkça da mutlu olarak hayatın içinde her daim öğrenci kalmayı seçenlerdenim.

Farkındalık yaratmak amacıyla, kendi zihnimizi eğitmenin pratiklerini öğreterek, hayata emek vererek hizmet etmeye devam ediyorum.

Dünya nüfusunda, bir sayı olmanın ötesindeki anlamlarımızı, hep birlikte keşfetmek dileğimle!

Ayşe Sarızeybek

Ayşe Sarızeybek